Ateneus Cooperatius TTEE

Els Ateneus Cooperatius de Catalunya són un servei públic en el marc del Programa d’Economia Social, format per organitzacions públiques i privades amb una gran expertesa en l’àmbit de l’economia social i cooperativa.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), està formada per 14 centres distribuïts per tot el territori que actuen com a antenes i altaveus de l’economia social amb l’objectiu d’identificar les seves necessitats i oportunitats. Es treballa per estimular i multiplicar les iniciatives i les potencialitats per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat, La Fundació El 7 és entitat promotora de l’Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre. Seguint la línea de la XAC, l’Ateneu és un dinamitzador econòmic que promou un altra manera de fer empresa, generant ocupació de qualitat al territori mitjançant el foment de la creació de projectes cooperatius, el creixement i consolidació de negocis, el relleu empresarial i la intercooperació mantenint així l’activitat ja existent.

Per tal de cumplir els objectius i difondre la formula cooperativa, l’Ateneu ofereix els serveis de: Formació, Sensibilització i Assessorament tant a la creació de negoci, consolidació de l’empresa cooperativa, el relleu empresarial i la intercooperació.

Per saber-ne més: https://ateneucoopte.org

Per inscripcions ales activitats: https://serveis.ateneucoopte.org