Per tal de complir els objectius i difondre la formula cooperativa, l’Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre treballa els serveis de: Diagnosi, Formació, Sensibilització i Assessorament.   Per portar a terme el servei de diagnosi s’ha treballat el sociograma de...

read more