En el marc del projecte "CET Social", continuem oferint sessions de fisioteràpia destinades a promoure el benestar i la salut de les persones amb envelliment prematur. Aquestes sessions són personalitzades i adaptades a les necessitats individuals de cada participant,...

read more