Manteniment del mobiliari urbà

Brigades de treball que realitzen reparacions i manteniment de mobiliari urbà d’espais públics com parcs infantils. Es duen a terme reparació i col·locació de voreres, bancs, papereres, tanques, etc.