La nostra història

La Fundació El 7 és una organització sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número T00188.

Fundació El 7 es constitueix l’any 2021, amb el nom de Fundació El 7 d’Astres com a  resultat de l’escissió parcial de la Fundació Astres, qui escindeix la seva branca d’activitats productives, els Centres Especials de Treball, amb una antiguitat que prové de l’any 1999 a favor de Fundació El 7 d’Astres. L’any 2024, el patronat decideix que l’entitat passa a anomenar-se Fundació El 7. 

Som una entitat que neix amb l’objectiu de garantir un futur digne a les persones amb discapacitat intel·lectual principalment des d’un abordatge integral, individualitzat i integrador amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquestes.

Dediquem la nostra activitat a la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat d’especials dificultats, principalment intel·lectual i psíquica. Els principals programes i actuacions que desenvolupem són:

Creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Seguiment social i laboral de persones amb discapacitat a través d’EMS.

Gestió de programes, subvencions i licitacions adreçades al col·lectiu de persones amb discapacitat d’especials dificultats.

Gestió interna de Formació adaptada a cadascun dels llocs de treball existents, tant de personal tècnic com de persones usuàries, per a la millora de la ocupabilitat i les competències tant tècniques com psicosocials.

Dispositiu d’inserció laboral destinat a la integració de les persones treballadores en el mercat de treball ordinari, mitjançant el seguiment i acompanyament individualitzat, i la coordinació i cooperació permanent amb els agents socials i empresarials del territori.

Memòries d’activitat