El balanç anual 2023 de l’Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre

25/01/2024 | General

Per tal de complir els objectius i difondre la formula cooperativa, l’Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre treballa els serveis de: Diagnosi, Formació, Sensibilització i Assessorament.  

Per portar a terme el servei de diagnosi s’ha treballat el sociograma de l’Ateneu. Amb aquesta eina es detecten els agents amb els quals es tenen relacions més fortes, més dèbils o pràcticament inexistents. Gràcies a aquest treball es pot veure en quin punt de relació s’està amb cada agent i, a partir d’aquí, establir accions, ja siguin reunions, trobades, networkings, entre d’altres, per tal d’enfortir-les o generar-les i seguir fent xarxa. Una altra eina bàsica és el Mapa. Es pot consultar a la web i es poden localitzar totes les iniciatives del territori que treballen amb els valors de l’Economia Social.  

A més, la convocatòria de les diferents accions que es realitzen, permet acollir i detectar noves iniciatives de l’ESS, que s’incorporen a la base de dades i si s’identifiquen com a bones pràctiques, s’afeigeixen al catàleg i al mapa web.   

Les accions més destacades per aquesta identificació són, per una banda, les taules territorials i els grups d’intercooperació. Durant 2023 s’han dut a terme 2 taules territorials del Tercer Sector, una d’Economia Social i una última sobre Energia. A més, s’han consolidat els grups d’intercooperació del Tercer Sector, de Sostenibilitat i Cultura. 

Per l’altra, és l’organització de la Fira Àgora de l’Economia Social i Cooperativa de les Terres de l’Ebre que va tindre lloc el 15 d’abril del 2023 a Ulldecona. La Fira està enfocada a la visibilització d’experiències i bones pràctiques fomentant un punt de trobada de l’Economia Social del territori. L’Ateneu també ha participat en altres Jornades com e Fòrum Jove, el projecte Lúdum de la Diputació, el Reconnecta’t o el Circuit d’Emprenedoria de Tortosa. 

Un altre servei que es fa des de l’Ateneu és el de Formació. El pla formatiu dirigit a la consolidació d’entitats d’ESS’23  es va conformar per 3 nuclis; formació en Cures per a les Entitats del Tercer Sector Social,  Autoregulació  cooperativa (RRI), Viabilitat i revisió del pla d’empresa i pla de viabilitat econòmica. A més, durant el curs 2023 es va treballar en la “personalització” d’aquestes formacions per fer-les el més profitoses possibles per a les entitats susceptibles de estar-hi interessades. 

A més, es van fer formacions en matèria de subvencions (Línies ACOL, Singulars…), creació i finançament d’associacions, FOAPS, entre d’altres.

Tot això s’acompanya d’accions fetes des del servei de Sensibilització que ajuden tant a enxarxar com a fer arribar la fórmula cooperativa a altres públics. Algunes de les accions destacades són: els networking Odisseu que s’organitzen conjuntament amb la Delegació de Joventut, i els Consorcis per desenvolupament RE-TA i BE-MO a través del projecte Leader. 

Des de Sensibilització també es porten a terme campanyes de comunicació per tal de posar en valor tant els serveis de l’Ateneu com l’ecosistema que forma part de l’Economia Social al territori. Així són campanyes com el #posemnoscara, el podcast mensual #desdelsmarges, la newsletter també mensual, les xarxes socials de (Twitter, Facebook, Instagram i Linkedin) o els diferents recursos que es poden consultar a la web. 

Per últim, l’Ateneu disposa del servei d’assessorament tant a la creació de negoci, consolidació de l’empresa cooperativa, el relleu empresarial i la intercooperació. Durant l’exercici de 2023 hi ha hagut un total de 798 persones participants (entre tots els serveis). D’aquestes, 391 pertanyien a 38 projectes acompanyats sumant 376 hores d’acompanyament. Això ha donat com a resultat la creació de 5 cooperatives i 15 insercions. 

Tota la informació: https://ateneucoopte.org 

Inscripcions: https://serveis.ateneucoopte.org