El 7 d’Astres posa en marxa el projecte CET Social

26/08/2022 | General

Amb la voluntat que les persones amb discapacitat intel·lectual usuàries de El 7 d’Astres tinguin els recursos suficients per intentar adaptar-se als canvis del mercat laboral, les exigències productives de les empreses ordinàries i la incorporació de les noves tecnologies, la fundació ha posat en marxa el projecte CET Social. Es tracta d’una iniciativa que vol innovar o remodelar l’atenció que ofereix a les seves persones usuàries, és a dir, crear noves estratègies per abordar aquesta realitat, per tal que, si es disposa d’alternatives, no hagin d’abandonar el servei i se’ls hagi de derivar a altres recursos més de caràcter residencial-assistencial.

Per a entendre el sentit d’aquest projecte, que compta amb el finançament de Dipsalut i la COSPE, cal fer una mirada amb una perspectiva analítica del tipus de societat que caracteritza la realitat actual. En els darrers anys s’ha anat desenvolupant una exigent competència en el mercat, a través de la incorporació de noves tecnologies i la sofisticació de les tasques a realitzar dins les empreses. Tot això desemboca en una remodelació del mercat, la qual comporta un canvi en les empreses i, per tant, també en els Centres Especials de Treball. Les condicions de les empreses actuals exigeixen un perfil molt determinat de treballadors que puguin satisfer les demandes que els són requerides. Aquesta alta competència derivada del procés de globalització provoca que tant les empreses i, conseqüentment, els centres de treball, estiguin en un procés de canvi i adaptació constants. Així doncs, aquest fet requereix que els treballadors tinguin la capacitat suficient per poder adaptar-se a aquests canvis, per tal que així resultin efectius respecte a les particulars demandes de les empreses.

Actualment, es considera que un 22,2% de les persones treballadores del CET tenen unes característiques específiques, les quals exigeixen un abordatge social més exhaustiu, per a poder garantir la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona (PCP). Aquest grup és el que s’identifica com a CET Social i que presenten les següents problemàtiques: envelliment prematur, presència de patologia i psicopatologia associada a la discapacitat intel·lectual (DI), deteriorament en les habilitats pràctiques i conseqüent pèrdua de capacitat productiva i, manca de suport en el compliment del seu projecte vital. En aquests moments presta servei a un total d’11 persones de la fundació.

El projecte té com a objectiu: millorar el benestar i qualitat de vida d’aquest col·lectiu i assegurar el compliment del seu projecte vital, reafirmant la ideologia i metodologia de la Fundació El 7 d’Astres, la planificació centrada en la persona (PCP). D’altra banda, l’activitat també inclou la supervisió de la resta de persones treballadores del CET i la possible detecció de casos beneficiaris d’una intervenció més exhaustiva.